Algemene Verordening Gegevensbescherming

 1. Home
 2. Algemene Verordening Gegevensbescherming

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Su for Us kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik
maakt van diensten van Su for Us, en omdat u deze zelf bij het invullen
van een contactformulier op de website aan Su for Us verstrekt. Su for Us kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Su for Us gegevens nodig heeft

Su for Us verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Su for Us uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van verkoop, doorgaans bestaande uit verkoop van consumptiegoederen.

Hoe lang Su for Us gegevens bewaart

Su for Us bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Su for Us verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Su for US worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Su for Us gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@suforus.nl. Su for Us zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Su for Us neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Su for Us maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in de verkeerde
handen vallen.

Postadres / Vestigingadres: Asselsestraat 162, 7311EV APELDOORN
Inschrijfnummer Kamer Van Koophandel: 76261212
Telefoon: 06 86 10 74 09
E-mailadres: info@suforus.nl

Menu